Aktuelt

noimage

Fjernvarme
Valldal Grønt og Norddal kommune har gått saman om å etablere eit fjernvarmeselskap, som har fått navnet Valldal Fjernvarme AS. Anlegget forventast å vere leveringsklar når dei første kundesentralane kjem på plass i løpet av februar månad.

Bakgrunnen for denne etableringa var Valldal Grønt sitt behov for å øke og fornye innfrysingskapasiteten ved anlegget på Grandane i Valldal. I tillgg til dette har Norddal kommune vedteke ein klimaplan, der nruk av fornybar energi til oppvarming av offentlege bygg er eit viktig element. (Ref. teknisk forskrift nr. 10). Anlegget er designa slik at det vil kunne levere kulde til innfrysing av bær om sommaren og fjernvarme resten av året. Slik det ligg an no, så vil Valldal skule vere den første som vil gjere seg nytte av fjernvarmen. Så er det et håp og ei forventning at Muritunet og Valldal Trygde og Sjukeheim. Rådhuset vil etter kvart også bli knytta på. Likeså det nye Helsehuset.

Etablering av fjernvarme i Valldal har fått støtte både frå Enova og Møre og Romsdal fylke.

Published 17.11.2011   Print this article   Bookmark and Share

Reporter :  webmaster
Source : 


  • Gress messen 19. januar 2012, Lillestrøm
    Gress gruppen er Norges største storhusholdnings innkjøpsavtale. Gress gruppen består blant annet av Rezidor, Radisson, Norlandia Hotell, Hurtigruten, Compass Group, Rica kjeden og Torghatten Nord. Valldal Grønt var i år invitert som en potensiell ny leverandør til Gress. For å hjelpe oss på standen hadde vi i år fått med oss Pascal Dupuy, som på forhånd hadde laget produkter av jordbær og bringebær fra Valldal. Pascal er en av verdens mest kjente og premierte konditorer og har flere egne utsalgssteder i Oslo. I og med at han stilte opp for oss - og bruker våre produkter, var det ikke nødvendig å argumentere så veldig angående produktkvalitet. Interessen var stor, vi hadde mye besøk på standen og håper at vi i løpet av nær fremtid kan klare å få til en leveringsavtale med Gress gruppen.
  • Jordbær frå Valldal
    Vi likar å kalle dei for "verdas beste".
  • x